KONKURS DLA MAŁYCH SPORTOWCÓW!

AGAMA OGŁASZA KONKURS REBUSOWO – RYSUNKOWY DLA MAŁYCH SPORTOWCÓW! Co trzeba zrobić? Rozwiązać rebus i narysować „siebie uprawiając swój ulubiony sport”.

REGULAMIN KONKURSU RYSUNKOWEGO:

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Organizatorem konkursu rysunkowego jest Agama Sport, ul Strzelców 17a/31, 31-422 Kraków.

2. Celem konkursu jest: rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych

3. Konkurs jest organizowany na terenie miasta Krakowa. Uczestniczyć w nim mogą wszystkie osoby fotografujące z wyjątkiem pracowników firmy Agama Sport

4. Konkurs trwać będzie w dniach 06.03-24.03.2017

WARUNKI KONKURSU:

1. Uczestnikiem konkursu jest osoba, która w terminie : 06.03. 2017 – 24.03. 2017 r. prześle swoją pracę oraz rozwiązany rebus (dostępny w załączniku) w formie elektronicznej oraz swoje dane : imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, na adres mailowy wskazany w regulaminie.

2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 prace – rozwiązany rebus i praca plastyczna „Mój ulubiony sport”.

3. W konkursie będą brały udział prace tych uczestników, którzy na facebooku na naszym profilu „ klikną” przycisk „ Lubię to!”
https://www.facebook.com/agamasport/

Temat prac: „Mój ulubiony sport”
a. Technika: dowolne metody plastyczne
b. Format pliku: .jpg, skan
c. Maksymalne wymiary 1200×1600 pixeli,
d. Maksymalna objętość jednego pliku: 2 MB,
e. Termin nadsyłania prac: 24.03. 2017r.
f. Adres, na który należy nadesłać prace: biuro@agamasport.pl
7. W konkursie będą brały udział wyłącznie prace spełniające założenia regulaminowe. Prace nie spełniające powyższych wymagań nie będą oceniane.
8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich do wykorzystywania prac przez Firmę Agama Sport
9. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25.03.2017 r.
10. Zadaniem Komisji Konkursowej jest organizacja konkursu i nadzór nad jego przebiegiem. W szczególności Komisja Konkursowa:
a. Przygotuje regulamin konkursu oraz ocenia prace,
b. Ustala listy laureatów i osób wyróżnionych oraz dokonuje rozdziału nagród,
c. Organizuje upowszechnianie informacji o konkursie.

11. Komisja Konkursowa oceniać będzie:
a. Powiązanie pracy z tematyką konkursu,
b. Walory artystyczne,
c. Nieszablonowość pomysłu.

12. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody lub decyzja uznająca, że nie będą przyznane nagrody, jest ostateczna.
13. Wyniki uczestników będą opublikowane na stronie WWW.AGAMASPORT.PL oraz na FACEBOOKU w dniu 25.03.2017

NAGRODY:

I miejsce: rabat 50 % na jeden z naszych wakacyjnych Nowości! https://www.agamasport.pl/obozy-polkolonie-krakow/

II miejsce rabat 30 % na jeden z naszych wakacyjnych Nowości! https://www.agamasport.pl/obozy-polkolonie-krakow/

III miejsce: rabat 20 % na jeden z naszych wakacyjnych Nowości! https://www.agamasport.pl/obozy-polkolonie-krakow/

9. Przyjmuje się, iż Uczestnikiem konkursu uprawnionym do odbioru nagrody jest osoba, której dane wskazane są w zgłoszeniu do konkursu.
10. W przypadku nie zgłoszenia się Uczestnika, któremu przyznana została nagroda w terminie do 30 dni od ogłoszenia wyników, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, nagroda zostanie przekazana do puli nagród następnej edycji konkursu.

Zapoznaj się z naszą ofertą dotyczącą urodzin dla dzieci w Krakowie.
Nauka jazdy na rolkach Kraków – Spójrz na Ofertę!

Scroll to Top